WonderBrand | Artiklar – Hur får man sitt företag att växa
varumärke, branding, varumärkesstrategi, varumärkesarbete, försäljningsstrategi, marknadsstrategi), positionering, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, organisation, förändringsledning, analys, diagnos, HR, employer branding, marknadsföring, omvärldsanalys, konkurrentanalys, kommunikation, reklam, kommunikationstrategi, management, managementkonsulter, coaching
54528
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-54528,page-child,parent-pageid-54536,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-3.1,select-theme-ver-3.1,fs-menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
Artikel, 2016.10.11

Hur får man sitt företag att växa

– och vad är det som gör att vissa lyckas så mycket bättre än andra?

Näringslivet i Sverige har förändrats snabbt de senaste 30 åren. Mycket av det vår välfärd vilar på kommer från en tid av storföretagande med flera framgångsrika industrier. Idag vet vi att framtidens arbetsmarknad kommer se väldigt annorlunda ut. Teknikskiften i kombination med en global marknad som ställer stora krav på snabbrörlighet, effektivitet och hög produktivitet innebär att framtidens arbetstillfällen flyttar från storföretagen till de små och medelstora företagen. Problemet är att de flesta små och medelstora företagen inte växer – trots att de vill växa. Att ta sitt företag till nästa steg innebär oftast stora förändringar för ägare och ledning.

Jag träffar dagligen ambitiösa entreprenörer som verkligen bestämt sig för att de vill utveckla sina företag. Detta är vår tids hjältar – här skapas framtidens arbetsplatser och det i sin tur gör att vårt samhälle utvecklas. Det här är fantastiska bolag som går bra, som har nöjda kunder och medarbetare, en fin avkastning samt produkter och tjänster som är efterfrågade. Inte sällan har dessa bolag vuxit rejält i både omsättning och antal anställda under en period, men ofta utan att de får lönsamheten med sig och ganska snart därför börjar gå tillbaka igen. Det är energikrävande och kan skapa osäkerhet hos såväl ägaren som hos kunder, finansiärer och medarbetare.

Vad är det då de företag som lyckas med sin tillväxt gör annorlunda? Hur säkerställer de att tillväxten består över tid och att den också avspeglar sig i fler anställda och bättre avkastning? Det finns ett antal punkter som är återkommande i dessa framgångssagor och ett antal områden som de som står inför en tillväxt behöver förbereda sig inom. Här kommer några tips!

 

• Bestäm vad tillväxt innebär för er – att växa innebär förändring på alla plan.Det påverkar inte bara ledningen eller ägarna utan ofta också familjen runt omkring. Tillväxt kräver insats och därför behöver ni ställa er frågan – är ni redo att göra det som krävs?

 

• Säkerställ relationer till kapitaltillgång – att växa kräver likviditet. Utan tillgång till kapital kan en tillväxt innebära det motsatta. Konkurser eller obestånd är inte sällan kopplade till bristande rörelsekapital och dålig likviditet trots att affärerna går bra. Lägg tid på dialog med era finansiärer i ett tidigt skede och håll den aktiv.

 

• Rekrytera rätt – om ni skall växa behöver ni det bästa teamet. Investerare säger ofta att de investerar mer i människor än företag och produkter. Det gör de eftersom de vet att ett fantastiskt team kan bygga en bra verksamhet med en medioker produkt. Men ett mediokert team har trots en fantastisk produkt små chanser att lyckas. Därför behövs ett ”dream-team”. Det är centralt att de personer som anställs inte bara är bra idag utan också är rätt om två – tre år. Rekrytera baserat på vart ni ska, inte på vart ni är idag. Om ni vill utveckla verksamheten så måste ni också ha kapaciteten i medarbetarna och teamet. Att anställa fel person kostar tid, pengar, energi och förtroende. En väl utvecklad strategi för employer branding är en god investering.

 

• Ta hand om teamet. Bolag som växer hållbart över tid inser vikten av att vårda sitt team. Det är medarbetarna som skapar framgången och därför är det viktigt att se individer, lyfta framgångar och bygga en vinnande kultur i verksamheten. För att skapa tillväxt är det centralt att befogenheter och ansvar är delegerade till medarbetarna men då krävs också långsiktighet och förståelse för vart verksamheten ska någonstans. Genom att omge sig med medarbetare som tar, snarare än får, ansvar kan en hävstång skapas som ökar förutsättningarna för en tillväxt som håller över tid. De flesta företag är duktiga på att ta hand om sina kunder men att vårda sina leverantörer är minst lika viktigt. Vad innebär det för verksamheten om ni tappar en leverantör? Identifiera era nyckelresurser i verksamheten och lägg tid på att ta hand om dem.

 

• Vårda era kunder – enda sättet att växa är att sälja mer. Det finns alltid någon annan som är ute efter er kund och därför är det centralt att ni sätter er kund i fokus. För att kunna göra det är det väsentligt att ni lägger tid och resurser på rätt kunder. Identifiera era mest lönsamma kunder och försök hitta tvillingar till dem. Avveckla de kunder som är olönsamma – lägg istället energin på idealkunden. Det bästa sättet att göra sig av med olönsamma kunder är att höja priserna. Om kunden fortsätter handla blir det en lönsam kund men om kunden väljer att gå till någon annan har ni förlorat en olönsam kund. Många gånger lägger vi fokus på att leverera det våra kunder vill ha men de bolag som lyckas växa har en ännu bättre strategi, de förstår vad deras kunder BEHÖVER, inte vad de ber om.

 

• Håll fokus – att växa innebär att prioritera. Prioritera innebär att välja bort. Skall ni lyckas växa måste ni våga säga nej och fokusera på rätt saker. För de flesta entreprenörer går detta tvärt emot den grundläggande inställningen och är ofta en ganska jobbig process. Möjligheterna är många där ute men för att kunna växa är det centralt att fokus läggs på kärnverksamheten och att alla andra tids- eller kapitaltjuvar avvecklas. Genom ett tydligt fokus kan ni också bli effektivare och genomföra åtgärder utan fördröjning. Ligger det inom er kärnverksamhet så testa direkt och vänta inte. När ni växer ställs krav på ordning, struktur och rutiner i verksamheten och detta avspeglas ofta i byråkratiska procedurer. Det är centralt att balansen mellan kaos och struktur är rätt – för mycket byråkrati blir de-motiverande och farligt för den snabbrörliga verksamheten. För lite struktur och rutiner riskerar å andra sidan att skapa problem, dåligt resursnyttjande och framförallt svårigheter för medarbetarna att leverera.

 

• Ta hjälp och lyssna på experterna – ni är experter på ert område, men inte på allt. Det finns många studier som visar på att de bolag som tar in extern kompetens i styrelse eller i form av konsulter lyckas bättre med sin tillväxt, sin lönsamhet och sin avkastning.
Som entreprenör eller företagare är du expert på ditt område, du kan troligen din marknad, dina kunder med mera bättre än någon annan. Men i ett tillväxtläge så kommer du att ha behov av annan kompetens, av någon som ifrågasätter och av någon som stödjer och motiverar.  Identifiera de som är bäst och dra nytta av dem, lär av andras framgång och misstag och se till att ta de genvägar som kan öppnas genom extern kompetens in i verksamheten. För att ni ska kunna tillgodogöra er extern kompetens så effektivt som möjligt behöver ni veta vad ni vill och vart ni ska. Många mindre företag har en negativ inställning till konsulter och experter, som inte sällen grundar sig i dåliga erfarenheter. Det jag tydligt ser när så är fallet är att detta till största del beror på att man inte tillräckligt tydligt vet vad man vill.

Med en nedtecknad tillväxtplan, kanske ägardirektiv eller affärsplan, kommer det bli lättare att knyta extern kompetens till verksamheten. Behoven tydliggörs och en extern expert får bättre förståelse för sin uppgift hos er.

Givetvis ser det olika ut i alla företag och vissa saker är mer eller mindre relevanta i olika situationer. Men – framgång är ingen slump och de punkter jag tagit upp här är några av de saker som framgångsrika tillväxtföretag arbetar med. Lycka till i din tillväxtresa!

WonderBrand-Medarbetare-Karl-ColourKarl Malmström, VD på Connect (och styrelseordförande i WonderBrand AB)
E-post: km@connectvast.se