Dags att hyra er marknadsavdelning?

Nya tider kräver nya arbetssätt

Vi på WonderBrand arbetar med varumärken, oavsett vilken fas de befinner sig i. Vissa varumärken behöver ett rejält, strategiskt omtag medan andra bara är i behov av trygg och stabil förvaltning. Vi gillar båda sorternas uppdrag lika mycket!

Nästa år fyller vi 20 år! Du som också driver bolag förstår säkert bedriften i att hålla sig på topp så länge. Vi är övertygade om att sanningen bakom vår framgång är att vi alltid är våra uppdragsgivares garanti för att inte kortsiktiga beslut tillåts rasera det långsiktiga arbetet. Att du får återbäring på varenda investerad krona är ett givet mål. Det är vårt uppdrag!

”Det kostar inte mer att köpa spetskompetent kvalitet än vad det gör att ha en heltidsanställd generalist”
Vårt affärsområde ”Marknadsavdelning att hyra” har vuxit fram, baserat på kunders efterfrågan. Kloka, som de är, har de insett att det inte kostar mer att köpa spetskompetent kvalitet än vad det gör att ha en heltidsanställd generalist som gör jobbet. Andra har valt att sänka den egna bemanningen till förmån för antingen inhyrning av dedikerade kompetenser eller helt enkelt för att klara de sista procenten av allt som behöver göras. Självklart har vi upparbetade processer och vana vid alla möjliga tänkbara upplägg!

Hör av dig så bjuder vi på en gratis workshop.

Under ca 2 timmar lär vi känna ert bolag och era specifika behov. Utifrån detta återkommer vi sedan med ett förslag som, förhoppningsvis, presenterar en smartare, mer kostnadseffektiv och träffsäker lösning.

Kan någon vara bäst på allt?

Är good enough bra nog?

Har du ett bolag med stora ambitioner är behovet av kompetens inom marknadsföring, säljstöd, kommunikation och varumärkesbyggande konstant och ofta större än resurserna. Och gör man som man alltid gjort blir det som det alltid varit.

Många väljer att anställa en marknadsansvarig med övergripande ansvar över samtliga frågor. Detta kräver att personen i fråga har någorlunda koll inom många olika områden och löser en del av utmaningarna ”good enough”, men inte mycket
mer än så.

Traditionell
marknadsfunktion

Nej, men alla är bäst på något!

Outsourcad marknadsavdelning

Vi är vana vid att outsourca våra IT-tjänster, ofta även våra ekonomifunktioner och till och med vår HR-funktion – helt enkelt för att det krävs många olika och djupa kompetenser på områden som gör att vi själva inte kan bemanna en hel avdelning. Nu är det marknadsavdelningens tur!

Ett bättre alternativ är att överväga outsourcing och helt enkelt skaffa sig en egen marknadsavdelning till samma, eller till och med lägre kostnad, än en anställd resurs.

Låt vår samlade kompetens fylla era behov.

Marknadsavdelning
att hyra

Välj själv det upplägg som passar bäst

1.
Komplett marknadsavdelning inklusive marknadschefsrollen
2.
Marknadsavdelning som komplement till egen marknadsansvarig medarbetare

3.
Overflowproduktion, dvs
stöd i produktionstoppar eller vid vakanser/ledigheter 

4.
Specialistkompetenser
som saknas på egen inhouseavdelning

Så här tycker våra kunder om oss

Balkongproducenten Alnovas marknadsavdelning bemannas i sin helhet av WonderBrand.

Vi har tidigare haft en marknadsassistent som skött allt ifrån vår webb och digitala annonsering till att ta fram nytt produktmaterial. När vi kom i kontakt med WonderBrand och erbjudandet ”Marknadsavdelning att hyra” insåg vi fördelarna med att omstrukturera vår marknadsverksamhet. Vi är supernöjda med att idag ha en marknadskoordinator som är på plats en dag i veckan och känns som en av oss – och dessutom tillgång till allt ifrån marknadschefs-kompetens och strategisk rådgivning till design, formgivning, riktigt bra textproduktion och… ja, allt vi behöver!”

Magnus Odhagen, VD Alnova

starka fördelar med att hyra marknads-avdelning

 • Spetskompetenta insatser.

 • Lägre eller samma kostnad som en anställd generalist.

 • Flexibelt upplägg som går att gasa eller bromsa efter behov.

 • Inga tillkommande kostnader för personalaktiviteter, utbildning eller sjukfrånvaro.

 • Konstant närvaro – ingen frånvaro
  pga semester, VAB och liknande. Alltid tillgängliga!

 • Inga investeringar i hård-/mjukvara, arbetsplats eller andra inventarier.

 • Tjänsten utformas efter dina behov och utmaningar.

Exempel: komplett marknadsavdelning

Ni som uppdragsgivare tilldelas alltid en kundansvarig med bakgrund som exempelvis kommunikations- eller marknadschef.

Hos WonderBrand arbetar personen i fråga brett med flera olika kunder och håller sig därför uppdaterad och utvecklad av sin omgivning. Interimt kan den kundsansvariga axla rollen som marknadsansvarig i ert bolag, och därtill använda sina byråkollegors spetskompetens där de gör störst nytta, från gång till annan. Den löpande kontakten sker oftast med en marknadskoordinator som projektleder och styr pågående arbeten och håller i alla trådar, såväl internt hos er som mot kollegorna på WonderBrand.

Med andra ord vinner ni inte enbart en mer kompetent marknadschefsfunktion, ni får även tillgång till:

 • Art director
 • Creative director
 • Grafisk formgivare
 • Webbutvecklare
 • Copy writer
 • Webbredaktör
 • Varumärkes- och kommunikationsstrateg
 • Marknadschef
 • Fotograf och filmare
 • Eventplanerare
 • Content manager
Hur kan vi hjälpa till?
Hör av dig till Camilla Sivemark